Gæsteartikel

Det er muligt at få en artikel publiceret på Destinationer.dk hvis du har noget interessant at fortælle om. Der er dog nogle lidt strenge krav, så det er ikke alle henvendelser der bliver accepterede.

Her er vores krav til gæsteartikler. De skal overholdes for at få en artikel publiceret:

  • Artiklen skal være mindst 800 ord lang.
  • Den skal helst være baseret på en specifik destination, som du selv har besøgt.
  • Kan i særlige tilfælde være en mere generel artikel/guide, hvis det virkelig er noget interessant.
  • Du skal sende et billede med, som du har rettighederne til.
  • Artiklen skal være velskrevet og uden stavefejl. Den skal bidrage med noget relevant viden.

Her er fordelene ved at få en artikel publiceret:

  • Du kan få lov at lave et link tilbage til din egen side. Dog kun hvis du har en personlig blog, en rejseside, eller en anden side der relaterer sig til kultur eller oplevelser. Ingen links til bureauer, lån, casino og den slags igennem gæsteindlæg – henvend dig i stedet her for sponsorerede artikler.
  • Du får en artikel op på en side med tusindvis af besøgende og dermed opmærksomhed omkring det, som du har at sige.
  • Du vil kunne bruge artiklen som en reference, da du kan få dit navn nævnt som forfatter af artiklen.
  • Du kan prøve kræfter med artikelskrivning på et etableret rejsemagasin.

Under disse omstændigheder er det gratis at få en artikel op på Destinationer.dk, så hvis du mener, at du kan skrive en artikel, der lever op til kravene, er du velkommen til at henvende dig.